įželti

įžélti, į̃želia, įžė́lė intr. 1. R, , N, K, M, L, J.Jabl, Š, Rtr, , NdŽ, gerai užaugti, suželti: Kai želmenys labai į̃želia, tai negalima leist gyvulių Snt. Įžė́lę buvo rugiai Vn. Įžė́lė rugiai, kaip siena rugiai Jdr. Pievos įžė́lusios šįmet J. Anksti pievą apsėjau salietra, i inžė́lė Klt. Mūs šiuosmet pieva gerai inžė́lus Rod. Ė kluoniena inžė́lus, dalge išsukt nemožna Švnč. Nėr ko šienaut, neanžė́lę pievos Grv. Rods daiktais, kur gruntas kiek lengvesnis buvo ir aukštai gulėjo, mačiau jau įmanytinai įžėlusių rugių Kel1864,166. | prk.: Mūs Jonas inžėlo kai ąžuolas Rod.Lp apie plaukus: Pabraukė delnu per smakrą. Barzda net subrazdėjo, įžėlusi per savaitę karklynu M.Katil. | refl.: Atkišti, tankūs, įsižėlę antakiai .labai priaugti žolių: Bulvelės teip įžė́lusios End. Šiteip terpuežiai inžė́lę, žolė kaip miškas Slk. Žemė iñželia, toki gaspadoriai Pjv. Stovi žemė, kas ją inžė́lusią indirbs Drsk. Norėjau eit kapus taisyt, al labai įžė́lusi Pgg.apaugti iš visų pusių (žole): Einories Antano rave kad įžė́lę akėtėlės Slm. Nupjovė šieną, pradėjo lyt, galia įžélt Slm. Inžė́lė jau velėnon šienas nuo lietaus Klt. Kaladės žolėj inžė́lę stovi Dglš. 2. gerai įsikabinti šaknimis, sudygti, prigyti: Katras da įžė́lė, gerai, katras pavėlavo, i neauga Vrt. Iš rudenio rugiai buvo gražiai inžė́lę, o pavasarį iššuto Slk. Rugiai iki šalčių da inžel̃s Pns. Gaspadoriams netiko, ka dideliai įžélti gaus [rugiai]: sukrimta anie, prispauda sniegas, pradeda pūti End. Rugiai ir kviečiai žieminiai rudenį gerai įžela, o žalesį reikia rudenį nuoganyti IM1864,12. Rudenį rugiai gražiai sudygo, įžėlė – duonos bus! J.Paukš. Įžėlusiems diegams šalna nebekenkia Vd. | refl.: Rods ir taipo žolė augo, bet daugiau ne taip gerai, kaip kad ji taipo įsiželt gal, ik plaštakos ilgumą įgyja K.Donel1. \ želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; paželti; perželti; pieželti; praželti; priželti; suželti; užželti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įželti — įžélti vksm. Rùdenį rugiai̇̃ gražiai̇̃ sudýgo, įžėlė – dúonos bùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apželti — apželti, àpželia, apžėlė 1. intr. SD112, SD201, R, R70,374, MŽ, MŽ93,502, MŽ213, Sut, I, M, LL110, L, ŠT353, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, OGLII331 pasidaryti apdengtam kuo augančiu, žaliuojančiu: Pieva gerai apžėlusi K. Pievos su krūmais yra apžėlusios N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželti — atželti, àtželia, atžėlė intr. 1. Q622, R, R401, MŽ, MŽ540, D.Pošk, Sut, N, K, J, M, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ atsigauti, vėl suželti: Atželia kaip atvašos CII300, B. Ataželiu SD215. Žieminės [gėlės] atžėlė, o tiej (jurginai) ir sušalo Kpč. Iškerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ganiavinis — ganiavìnis, ė adj. (2) → ganiava 2: Akėjimu bus sudarytos sąlygos ganiavinėms žolėms tankiau ir geriau įželti bei augti sp. Ganiavinėse dirvose tanki pavilnė, kaip avies vilna Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išželti — išželti, ìšželia, išžėlė intr. 1. Q257, R204, MŽ271, N, KI158,633, K, Š, ŠT241, Rtr, NdŽ, KŽ išaugti, augant išlįsti: Iš vidaus kelmo išžėlė atžala J. Kur obelų atažalos išžėlę, tai duota duota, suryta kiškių Klt. Išžel̃s žalia žolužėlė po mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudirvonauti — intr. įželti, įdykti: Per porą metų nudirvonãvo visas laukas Brt. dirvonauti; išdirvonauti; nudirvonauti; padirvonauti; pridirvonauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuželti — nuželti, nùželia, nužėlė intr. Š apaugti: Nužėlė kapai, nė[ra] kam taisyti Pp. Be švendrynų ir viksvomis nužėlusių plotų, nieko geresnio nesimato M.Katil. Pusė kalno pušimis apaugusi, o kita pusė alksniais nužėlusi rš. ║ apaugti plaukais: Ta nė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paželti — paželti, pàželia, pažėlė intr. 1. S.Dauk, Sut, KI87, K, DŽ, NdŽ, KŽ, Eig kiek paaugti: Jei dar atolo pažel̃s, bus kuoj karvukę šert DrskŽ. Atolas pažėlė, nupjausma, būs šieno Rdn. Po lietui pažėlė žolės Klt. Sako, lanko[je] žolės yra, pažėlusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perželti — intr., tr. KI324, Rtr, KŽ; Sut, parželti; M 1. peraugti, per daug suaugti: Peržėlusi roputė K. Atolų prižėlė paržėlė, nešienaujas, ko lauka? Rdn. Palijo, šil̃ta ir žolė peržėlė žolę Drsk. Daržas jau paržėlė Ėr. Katrie pasėjo anksti rugius, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pieželti — pieželti, piẽželia, piežėlė (dial.) KlbIX67(Prk) žr. priželti 2: Mano runkeliai pyžėlė, išutinėti neita Klp. Upės dugnas pyžels stambioms žolėms Sg. želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.